Kosten

Het Hoortoestel Advies Centrum hanteert vier verschillende tarieven. Elk tarief bestaat uit verschillende verrichtingen die uw hoofdbehandelaar (klinisch fysicus audioloog) heeft uitgevoerd om uw hulpvraag te beantwoorden. De hoeveelheid verrichtingen (en hiermee gepaard gaande landelijk vastgestelde normtijden voor de verschillende verrichtingen) bepaalt welk tarief gefactureerd mag worden.

Met andere woorden, als er meerdere verrichtingen nodig zijn voor uw specifieke hulpvraag, zullen de kosten hoogstwaarschijnlijk hoger zijn dan wanneer er slechts één verrichting nodig is. De volgende tarieven worden gehanteerd:

Tarief 1  : € 115,-

Tarief 2  : € 315,-

Tarief 3  : € 785,-

Tarief 4  : € 2500,-

Voorbeelden:

Stel u heeft recent een gehooronderzoek gehad bij uw KNO-arts en u wil graag een onafhankelijk advies over de aanschaf van hoortoestellen. In een persoonlijk gesprek zullen dan alle opties met u doorgenomen worden. Met dit advies kunt u vervolgens een afspraak maken bij uw audicien. Het ‘hoortoesteladvies’ zal in rekening gebracht worden, welke binnen het eerste tarief valt (€ 115).

Stel u heeft 3 jaar geleden twee hoortoestellen aangeschaft maar bent eigenlijk nooit helemaal tevreden over uw hoortoestellen geweest. U maakt een afspraak om advies te krijgen over de mogelijkheden. Er wordt een gehooronderzoek (zonder hoortoestellen) uitgevoerd, uw hoortoestellen worden doorgemeten en de instellingen worden geoptimaliseerd. Het gehooronderzoek en de hoortoestelcontrole zullen in rekening gebracht worden, welke binnen het tweede tarief valt (€ 315).

Het Hoortoestel Advies Centrum heeft voor 2023 een contract met zorgverzekeraar DSW en ONVZ afgesloten. Dat betekent dat de kosten bij deze zorgverzekeraars volledig vergoed zullen worden, het eigen risico zal wel aangesproken worden. Vooralsnog is er geen contract met andere zorgverzekeraars. Dat betekent dat de kosten van de consulten vaak niet volledig (70-80% bij natura polis) vergoed worden. Welk deel uiteindelijk vergoed wordt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Hier kunt u meer informatie over niet gecontracteerde zorg krijgen.