Insertion Gain

Bij Insertion Gain (IG) wordt met behulp van een zeer dun slangetje (probe) gemeten hoeveel extra geluid (versterking) er aan het trommelvlies aangeboden wordt als gevolg van het plaatsen van een ingeschakeld hoortoestel. De gemeten versterking wordt vergeleken met de gewenste versterking (doel), waarna de hoortoestel per frequentie bijgesteld kan worden om alsnog de gewenste versterking te behalen. Op deze manier kan het hoortoestel per individu op maat aangepast worden. IG is een Real Ear Measurements (REM).