Hoortoestelcontrole

Bij een hoortoestelcontrole worden de hoortoestellen aangesloten aan een computer en de instellingen gecontroleerd. Er wordt o.a. gekeken of de configuratie correct is ingesteld, de versterking past bij het aanwezige gehoorverlies, de maximale output (MPO) en compressie ratio (CR) niet te hoog staat ingesteld en of er andere bijzondere instellingen zijn ingesteld. Indien nodig kunnen de instellingen meteen aangepast worden. De hoortoestellen kunnen ook aangesloten worden aan een kunstoor (2cc coupler) en doorgemeten worden. Hiermee kan nagegaan worden of de ingestelde versterking ook daadwerkelijk gehaald wordt.