Gesprek audioloog

Na de benodigde onderzoeken worden de resultaten uitgebreid met u besproken. De aard, mate en grootte van gehoorverlies komen hierbij aan de orde, alsmede de gevolgen van het aanwezige gehoorverlies. Aansluitend krijgt u een advies welke behandeling voor uw hulpvraag de meest passende is.