Spraakaudiometrie in ruis

Bij spraakaudiometrie in ruis wordt bepaald in welke mate u in staat bent om zinnen te kunnen verstaan in moeilijke luistersituaties. In dergelijke omstandigheden ervaren slechthorenden namelijk vaak veel hinder. Hiervoor worden korte zinnen samen met ruis via een hoofdtelefoon of luidspreker aangeboden en wordt gevraagd de aangeboden zinnen na te zeggen. Als de herhaalde zin niet volledig overeenkomt met de aangeboden zin, wordt de respons als fout aangemerkt en zal de volgende zin iets harder aangeboden worden, de ruis zal gedurende het onderzoek dezelfde luidheid houden. Wanneer de herhaalde zin wel overeenkomt, wordt de volgende zin weer zachter aangeboden. Het onderzoek kan gevarieerd worden door gebruik te maken van verschillende zinnen en of ruissignalen. Voor meer achtergrond verwijzen wij naar het audiologieboek.